Nội dung học tập ở Úc

học tập ở Úc có các khóa học bao gồm 29 lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm kế toán, kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và ngôn ngữ.

Cho dù bạn đang tìm kiếm để lấy bằng cấp đại học, Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu dành cho Sinh viên Nước ngoài (chương trình ELICOS) hoặc bạn là sinh viên tốt nghiệp đang tìm kiếm bằng cấp sau đại học, chúng tôi đều có mọi thứ bạn cần.

Phụ huynh cũng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để truy cập các chương trình trung học phổ thông ở Úc.

Các khóa học cung cấp được công nhận theo Hệ thống Bằng cấp Úc (Australian Qualifications Framework, AQF).

Hệ thống này bao gồm các chương trình trung học phổ thông, các khóa học tiếng Anh, các khóa học Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) và các khóa học về Kỹ thuật và Giáo dục Nâng cao (TAFE) và các chương trình đại học và sau đại học.

Duyệt qua các trang về khóa học để tìm hiểu thêm về các yêu cầu nhập học, các môn học được cung cấp, thông tin về khuôn viên và học bổng.