Đại học Sunshine Coast (USC)

USC được sinh viên xếp hạng là một trong những trường đại học tốt nhất của Úc về chất lượng giảng dạy và kinh nghiệm tổng thể của sinh viên. USC cung cấp các lựa chọn học tập thực tế và học tập linh hoạt trên hơn 120 chương trình, tại một mạng lưới các địa điểm giảng dạy giữa Brisbane và Bờ biển Fraser. Tất cả các chương trình của USC bao gồm đào tạo thực hành hoặc thực tập, và tập trung vào các kỹ năng cốt lõi mà sinh viên cần để thành công tại nơi làm việc trong tương lai. Năm 2018, USC xếp hạng tương đương thứ 5 trong số các trường đại học ở Úc vì sự hài lòng của nhà tuyển dụng với sinh viên tốt nghiệp. Danh tiếng quốc tế của USC về nghiên cứu ngày càng tăng hàng năm, với 26 lĩnh vực nghiên cứu được đánh giá theo tiêu chuẩn thế giới trở lên. Các lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu bao gồm khoa học môi trường, điều dưỡng, khoa học y tế và sức khỏe, khoa học sinh học, kỹ thuật, công nghệ, tâm lý học, khoa học nông nghiệp và thú y, nghiên cứu của con người và truyền thông. USC cam kết mở rộng sự đổi mới, năng suất và tiềm năng con người đầy đủ của các khu vực của chúng tôi, và làm việc với chính phủ, ngành công nghiệp và cộng đồng để khuyến khích sự thịnh vượng trong một thế giới theo kiến thức.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện