Cử nhân Chính trị, Triết học và Kinh tế

University of Wollongong - Sydney Business School

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00102E

Cử nhân Chính trị, Triết học và Kinh tế cung cấp đào tạo nghiêm ngặt trong ba lĩnh vực kết nối với nhau định hình thế giới xung quanh chúng ta. Sinh viên sẽ học cách hiểu những tương tác phức tạp giữa các yếu tố kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến chính sách và ra quyết định trong bối cảnh khác nhau, từ cộng đồng địa phương đến các tổ chức quốc tế. Bằng này sẽ phát triển các kỹ năng của sinh viên trong hiểu biết chính trị, tư duy phê phán, và phân tích kinh tế là cần thiết cho sự nghiệp trong chính trị và chính phủ, tinh thần kinh doanh, phát triển quốc tế, dịch vụ công cộng, và nhiều lĩnh vực khác.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện