Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00102E

Khoa học Giáo dục tại UOW bao gồm việc học khoa học và làm thế nào để dạy nó một cách hiệu quả. Là một giáo viên khoa học, bạn sẽ dạy cấu trúc và hành vi của cả thế giới vật chất và tự nhiên thông qua quan sát và thử nghiệm. Các giáo viên khoa học được đào tạo của UOW có kỹ năng giảng dạy thực tiễn và kiến thức cao về khoa học. Tại UOW, chúng tôi cam kết đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn cao nhất bằng cách đặt ra các tiêu chí tuyển sinh phù hợp và duy trì một chương trình phát triển mạnh mẽ nhằm hỗ trợ sinh viên giáo dục giáo viên từ nhiều nền tảng khác nhau với kinh nghiệm, khả năng và quan điểm đa dạng để trở thành giáo viên của tương lai.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện