Cử nhân Công nghệ sinh học Y khoa (Danh dự)

University of Wollongong - Sydney Business School

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00102E

Bachelor of Medical Biotechnology (Honours) cung cấp cho sinh viên các công cụ và kiến thức để làm việc trong cả y học và bioremediation. Nó bao gồm các lĩnh vực phát triển nhanh chóng của proteomics, kỹ thuật di truyền, và các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích phân tử. Một thế hệ dược phẩm, vắc-xin, hoocmon, và các chất chống viêm mới đang được phát triển bằng cách sử dụng các công nghệ này. Bằng này sẽ chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong nghiên cứu khoa học y sinh và ngành công nghiệp công nghệ sinh học, mà là đi đầu trong những phát triển này.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện