Viện Wodonga của TAFE

Wodonga TAFE cung cấp các khóa học trên nhiều nền tảng phân phối bao gồm lớp học, trực tuyến, pha trộn và nơi làm việc dựa trên. Với xếp hạng hài lòng của sinh viên trên 96%, các chương trình Wodonga TAFE được thiết kế đặc biệt và cung cấp để phản ánh các yêu cầu kỹ năng và kiến thức theo yêu cầu của ngành. Hợp tác với một loạt các trường đại học hàng đầu của Úc, Wodonga TAFE cung cấp các lựa chọn con đường giáo dục đại học cho sinh viên có nhu cầu nhận bằng đại học.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện