Faith Lutheran College - Plainland

Faith Lutheran College - Plainland is a Coeducation secondary school, serving years 7-12. The uniform is compulsory and enforced. Faith Lutheran College - Plainland is located in QLD, Ipswich/West Moreton region. Faith Lutheran College - Plainland is 1 of 17 independent schools in the Plainland area.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện