Yuendumu School

Yuendumu School is a Coeducation combined school, serving years Prep-11. The uniform is compulsory and enforced. Yuendumu School is located in NT, Alice Springs region. Yuendumu School is 1 of 52 government schools in the Yuendumu area.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện