GOTAFE

GOTAFE cung cấp kinh nghiệm học tập thế giới thực, tay đào tạo linh hoạt và một loạt các khóa học được công nhận trên toàn khu vực Victoria. Là nhà cung cấp giáo dục lớn nhất ở Đông Bắc Victoria, GOTAFE cung cấp hơn 250 khóa học cho gần 15.000 sinh viên theo học. Sức mạnh của GOTAFE nằm ở những nhân viên giàu kinh nghiệm, kỹ năng và sáng tạo, những người cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng cho sinh viên, khách hàng trong ngành và cộng đồng rộng lớn hơn thông qua các chương trình đào tạo sáng tạo, tùy chỉnh và đảm bảo chất lượng. GOTAFE có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu, cho phép sinh viên dễ dàng biến trình độ của họ thành một tấm bằng.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện