Nam Metropolitan TAFE, TAFE WA

Tháng 4 năm 2016, Challenger Institute of Technology và Polytechnic West hình thành South Metropolitan TAFE.Sinh viên quốc tế nộp đơn thông qua TAFE International Western Australia.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện