Thạc sĩ nghiên cứu Actuarial (mở rộng)

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Actuarial (Extension) là lý tưởng cho những người có bằng cử nhân toán học, thống kê hoặc kinh tế muốn có được kiến thức chuyên môn và kỹ năng để bước vào nghề thực tế. Chương trình bao gồm các môn học chuyên nghiệp (Phần I và Phần II) được Viện Actuaries ở Úc công nhận. Sinh viên cũng có cơ hội được miễn Phần III (ST9 Enterprise Rủi ro Management). Lưu ý: Các sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật có nền tảng vững chắc về toán học/thống kê có thể được xem xét cho chương trình này.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $99,920 No
  • Full-time : 2 years
  • Part-time : 4 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện