University of New South Wales (UNSW)

University of New South Wales (UNSW)

Tại Trường Đại Học New South Wales (UNSW), chúng tôi cống hiến nhiều điều khác ngoài một văn bằng đại học. Chúng tôi có danh tiếng trên khắp thế giới về việc giảng dạy và lãnh vực nghiên cứu mới mẻ của mình, và chúng tôi liên tục được chấm điểm cao trong các bảng xếp hạng quốc tế đồng thời quyết tâm tạo được một sự khác biệt qua lãnh vực nghiên cứu tiên phong cũng như chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp của các nhà lãnh đạo tương lai về sự thành đạt nghề nghiệp.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện