University of New South Wales (UNSW)

University of New South Wales (UNSW)

Tại Trường Đại Học New South Wales (UNSW), chúng tôi cống hiến nhiều điều khác ngoài một văn bằng đại học. Chúng tôi có danh tiếng trên khắp thế giới về việc giảng dạy và lãnh vực nghiên cứu mới mẻ của mình, và chúng tôi liên tục được chấm điểm cao trong các bảng xếp hạng quốc tế đồng thời quyết tâm tạo được một sự khác biệt qua lãnh vực nghiên cứu tiên phong cũng như chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp của các nhà lãnh đạo tương lai về sự thành đạt nghề nghiệp.

Tại UNSW, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và tiện nghi cho sinh viên, bao gồm việc tiếp đón tại phi trường, các chương trình định hướng, hỗ trợ học tập và ngôn ngữ, tiện nghi điện toán và phòng thí nghiệm, thư viện, dịch vụ y tế và tư vấn, dịch vụ tôn giáo, hiệp hội sinh viên quốc tế, tiệm sách, ngân hàng, nhà hàng, tiện nghi thể thao và các tiện nghi hội họp và thảo luận bao quát.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều chỗ ở trong học sở đáp ứng được mọi yêu cầu, từ các căn hộ sinh viên tự nấu ăn tới các phòng nội trú bao ăn cho sinh viên. Chúng tôi đề nghị bạn nên sống trong học sở để tận dụng cơ hội gặp gỡ những người mới và trải nghiệm đầy đủ đời sống của trường đại học.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện