Griffith University

Học sở đầu tiên của Trường Đại học Griffith mở cửa vào năm 1975 với 451 sinh viên ghi danh. Ngày nay, chúng tôi là một trường đại học đa học sở với trên 43.000 sinh viên đến từ trên 130 quốc gia. Điều không thay đổi đó là các văn bằng liên quan và chú trọng vào phạm vi quốc tế của chúng tôi luôn chuẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp có những nghề nghiệp lạ thường. Đó là lý do tại sao trong năm 2014 chúng tôi được xếp hạng trong số 5% hàng đầu của tất cả các trường đại học* và trong số 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 trường trên toàn thế giới**.

Tại Griffith chúng tôi cung cấp một loại giáo dục khác. Trong 40 năm qua, chúng tôi đã đi tiên phong đối với các chương trình hiện đại, suy nghĩ về phía trước. Chúng tôi là trường đại học Úc đầu tiên nhận ra tầm quan trọng và giới thiệu các văn bằng thuộc các ngành quan trọng trên toàn cầu như Nghiên Cứu Môi Trường, Nghiên Cứu Châu Á, và Thương Mại Quốc Tế.

Các Dữ Kiện Nhanh

  • Được xếp hạng trong số 5% hàng đầu của tất cả các trường đại học* và trong số 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 trường trên toàn thế giới**.
  • 5 học sở tại Đông Nam Queensland
  • Trên 320 triệu đô la Úc đầu tư vào việc phát triển các học sở trong 5 năm qua
  • Giáo viên đại học số 1 ở Úc năm 2014***
  • 5 sao về khả năng sẵn sàng tìm được việc làm đối với các sinh viên tốt nghiệp****
  • 9000 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia.

* Bảng Xếp Hạng các Trường Đại Học Quốc Tế về mặt Học Đường của Shanghai Jiao Tong
** Bảng Xếp Hạng Giáo Dục Đại Học của Times
*** Giải Thưởng Giáo Viên Đại Học Úc Xuất Sắc Trong Năm 2014 của Văn Phòng Học Tập và Giảng Dạy thuộc Chính Phủ Úc
**** Bảng Xếp Hạng Sao QS 2014

Từ việc học tập bằng một ngôn ngữ mới tới việc hoạch định nghề nghiệp, chúng tôi dự đoán những gì bạn cần từ khi đặt chân đến đây cho đến khi tốt nghiệp - vì vậy thời gian của bạn tại Griffith không những bổ ích về mặt giáo dục mà còn làm phong phú cho cuộc sống.

Các Nhân Viên Cố Vấn Sinh Viên là điểm liên lạc đầu tiên nếu bạn có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào, và các Nhân Viên Trợ Giúp Sinh Viên Thành Đạt giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến học tập.

EnglishHELP là dịch vụ học Anh ngữ miễn phí cho những sinh viên mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

Các nhân viên hướng dẫn nghề nghiệp và nhân dụng có thể giúp bạn hoạch định nghề nghiệp của mình. Chương Trình Cố Vấn Ngành Nghề sắp xếp bạn với một nhân viên chuyên môn từ ngành nghề mà bạn chọn để họ cố vấn và hướng dẫn; và các khóa học tập kết hợp làm việc của chúng tôi cho bạn có kinh nghiệm chuyên môn để tính vào văn bằng của bạn.

Các Buổi Hội Thảo Học Đường ở Thư Viện miễn phí giúp đỡ về những kỹ năng nghiên cứu, học tập và vi tính. Những chỗ học tập 24 giờ có sẵn tại các học sở Gold Coast và Nathan.

Griffith Mates là một nhóm sinh viên đa dạng nói khoảng 30 ngôn ngữ khác nhau và xuất thân từ khắp nơi trên thế giới. Họ giúp bạn thực tập tiếng Anh, kết bạn, tìm biết mọi nơi trong học sở và làm quen với môi trường Úc.

Truy cập trang blog sinh viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về đời sống tại Griffith: griffith.edu.au/explore-blog

Mẫu Điều tra

thêm nhiều khóa học

Bạn có muốn biết thêm thông tin về các chủ đề sau không?