Queensland University of Technology (QUT)

Queensland University of Technology (QUT)

Với sự kết hợp cân bằng giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tế trong các khóa học đẳng cấp thế giới của chúng tôi, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong một thế giới thực sự.

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế và được xem lại qua việc tham khảo ý kiến với các nhà tuyển dụng để đảm bảo bạn tốt nghiệp với kiến thức và những kỹ năng cần thiết trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Giới Thiệu về Chúng Tôi

Là một trường đại học lớn của Úc với tầm nhìn toàn cầu và tập trung vào "thực tế," chúng tôi cố gắng đảm bảo những trải nghiệm học tập được tích hợp qua việc làm sẽ được bao gồm trong hầu hết các khóa học, tạo cho các sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhu cầu cao. 

Chúng tôi là một tổ chức hợp tác và đầy tham vọng, cố gắng trang bị cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng cần thiết trong một thế giới ngày càng thay đổi mạnh mẽ và thách thức. Chúng tôi đang chuyển đổi trải nghiệm mà chúng tôi đã cung cấp cho 50,000 sinh viên của chúng tôi với khoảng 9,000 sinh viên từ hơn 100 quốc gia và đặt ưu tiên về việc công nhận quốc tế và quốc gia cho các bằng cấp chuyên môn khác nhau của chúng tôi.

Chúng tôi là một trong những trường đại học nghiên cứu phát triển nhanh nhất quốc gia, với các khóa học có nhu cầu cao của chúng tôi. Danh tiếng quốc tế vững chắc của chúng tôi cũng đảm bảo rằng trình độ chuyên môn của bạn sẽ được đánh giá cao ở tại bất cứ nơi nào bạn chọn để theo đuổi sự nghiệp của mình.

Một số giải thưởng và xếp hạng gần đây nhất của chúng tôi bao gồm:

  • xếp thứ 179 trên toàn cầu trong Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Trên Toàn Thế Giới Bởi Tạp Chí Times Higher Education (2020)
  • được xếp hạng trong số 3 'Trường Đại Học Trẻ' hàng đầu tại Úc (QUT đứng thứ 2 tại  Úc và thứ 20  trên  toàn thế giới trong Bảng Xếp Hạng Đại Học Trẻ (2018) Giáo Dục Đại Học Times Uy Tín (THE), đồng thời được xếp hạng thứ 3 tại Úc và thứ 19 trên toàn cầu theo bảng xếp hạng QS Top 50 under 50 năm 2019)
  • xếp thứ 244 trong Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Trên Thế giới QS năm 2019
  • xếp hạng trong số 15 trường đại học hàng đầu tại Úc trong Bảng Xếp Hạng Học Thuật Các Trường Đại Học Trên Thế Giới (ARWU) Tư Vấn Xếp Hạng Thượng Hải
  • xếp thứ 39 trên thế giới (thứ 2 tại Úc) về Kết Nối Giữa Nhà Tuyển Dụng và Sinh Viên trong Bảng Xếp Hạng Việc Làm Sau Đại Học của QS Năm 2020.
  • sự hài lòng của sinh viên, 91,7 phần trăm sinh viên quốc tế của chúng tôi hài lòng với trải nghiệm của họ tại QUT (International Barometer Queensland, 2018)

Các khóa học:

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học, kết hợp lý thuyết tiên tiến với học tập thực tế chuyên sâu và công nghệ mới nhất, để giúp bạn đảm nhận bất kỳ thử thách nào xảy đến với mình. Các khóa học của chúng tôi thường xuyên được xem xét và cập nhật để tối đa hóa cơ hội nghề nghiệp của bạn và đảm bảo bằng cấp của bạn phản ánh thực tiễn ngành công nghiệp mới nhất.  Tìm khóa học của bạn hôm nay bằng cách tìm kiếm trên trang web của chúng tôi hoặc chương trình học chọn theo lãnh vực.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này
You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện