Queensland University of Technology (QUT)

Queensland University of Technology (QUT)

Với sự kết hợp cân bằng giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tế trong các khóa học đẳng cấp thế giới của chúng tôi, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong một thế giới thực sự.

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế và được xem lại qua việc tham khảo ý kiến với các nhà tuyển dụng để đảm bảo bạn tốt nghiệp với kiến thức và những kỹ năng cần thiết trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Khuôn viênĐịa chỉ nhà
Gardens Point 2 George Street Brisbane Queensland 4000
Kelvin Grove Victoria Park Road Kelvin Grove Queensland 4059
Online
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này
You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện