Chứng chỉ IV về nấu ăn thương mại

Gordon Institute of TAFE

Loại cơ sở giáo dục: Viện TAFE
Cấp độ: Vocational Education and Training (VET)
CRICOS: 00011G

Bằng cấp này phản ánh vai trò của các đầu bếp thương mại có vai trò giám sát hoặc đội ngũ dẫn đầu trong nhà bếp. Chúng hoạt động độc lập hoặc với sự hướng dẫn hạn chế từ những người khác và sử dụng sự thận trọng để giải quyết các vấn đề không thường xuyên.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện