TAFE Queensland

TAFE Queensland Brisbane là nơi có hơn 40.000 sinh viên địa phương và quốc tế được đào tạo và đào tạo đẳng cấp thế giới mỗi năm.Các lớp học thực hành, thực hành kết hợp với các cơ sở vật chất hiện đại và các khu vực học tập được xây dựng theo mục đích làm cho nó trở thành một điểm nổi bật giữa các nhà cung cấp đào tạo. Nhiều cơ sở của nó được công nhận bởi ngành công nghiệp là một trong những tốt nhất ở Úc.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện