Master of Business (By Research)

Swinburne University of Technology

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00111D

The Master of Business (Research) offers students the opportunity to undertake supervised research in the related discipline of their choice. Candidates develop a range of skills, including independent thinking, project management, data analysis and critical thinking, as well as refined communication skills. The program fosters the development of independent research skills, making it ideal preparation for those looking to undertake further research through a PhD program and/or pursue a career in research.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện