TAFE South Australia (TAFE SA)

TAFE South Australia (TAFE SA)

Tại TAFE SA, bạn sẽ phát triển các kỹ năng mà người sử dụng lao động mong muốn và tìm kiếm. Chúng tôi thiết lập các mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp và các ngành nghề kinh doanh, đảm bảo các khóa học của chúng tôi là phù hợp và liên tục cập nhật.

Nguồn hỗ trợ bạn cần 

Một khi bạn đã đến Adelaide, bạn sẽ được tham gia buổi định hướng toàn diện của văn phòng quốc tế, cũng như được hỗ trợ và tư vấn về ngôn ngữ tiếng Anh nếu bạn cần. Trong suốt thời gian học tập, có rất nhiều sự kiện và hoạt động dành cho sinh viên để bạn tham gia và giao lưu với các sinh viên khác. 

TAFE SA cung cấp cho bạn rất nhiều dịch vụ hỗ trợ kể cả trước và sau khi bạn đến Nam Úc. Sau khi bạn ghi danh đăng ký khóa học, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về việc đón bạn tại sân bay, chỗ ở và định hướng học tập.

  • Vận chuyển
  • Chỗ ở
  • Trước khi khởi hành và định hướng
  • Hỗ trợ tiếng Anh
  • Tư vấn
  • Sự kiện/hoạt động cho sinh viên

 

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện