Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này cung cấp một môi trường học tập đầy thử thách, giúp sinh viên có được tư duy mới nhất trong lĩnh vực tài chính, khi giảng viên tích cực tham gia vào nghiên cứu tài chính sáng tạo. Sinh viên hoàn thành bốn khóa học chính và bốn khóa học tự chọn, với tùy chọn chuyên về tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, tài chính (chung) hoặc quản lý quỹ.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $49,240 No
  • Full-time : 1 year
  • Part-time : 2 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện