Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này sẽ cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm độc đáo về học tập dựa trên quốc tế, cũng như kiến thức và kỹ năng kinh doanh ở cấp độ toàn cầu. Họ sẽ phát triển khả năng suy nghĩ toàn cầu và chiến lược và trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $99,920 No

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện