Cử nhân Toán - Toán công nghiệp và ứng dụng

University of South Australia

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00121B

Cử nhân Toán (Toán Công nghiệp và Ứng dụng) cung cấp cho sinh viên một mức độ đa dạng và linh hoạt trong đó khám phá mối quan hệ và ứng dụng của toán học vào các lĩnh vực khác như vật lý, kỹ thuật, công nghệ thông tin và sinh học trong khi cũng cung cấp một kiến thức âm thanh trong ứng dụng toán học.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện