Chứng chỉ sau đại học về Điều dưỡng

University of Wollongong - Sydney Business School

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00102E

Chứng chỉ sau đại học về Điều dưỡng được thiết kế để chuẩn bị cho các y tá cho các vai trò lãnh đạo trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, hoặc cho các nghiên cứu cao hơn về Điều dưỡng ở bậc sau đại học. Bằng cấp cũng là lý tưởng cho các học viên tìm cách nâng cao sự nghiệp của mình. Khóa học này được thiết kế để cho phép sự phát triển chuyên môn xảy ra song song với sự khắt khe về học thuật. Chương trình nhằm mục đích cung cấp một đại lộ học thuật cho sự phát triển chuyên môn.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện