Bachelor of Secondary Education (Health and Physical Education Teaching)

Federation University Australia | Brisbane

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00103D

Specialise in health and PE education as well as another teaching method in English, history, maths, psychology, science or outdoor education. Areas of study include exercise physiology, biomechanics, motor development and learning, fundamentals and foundations of health and physical education, health and human development, nutrition, physical activity, creative movement, applied sports science, contemporary curriculum design, pedagogy and assessment for teaching and learning in health and physical education.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Berwick International: $100,000 No
  • Full-time : 4 years
Gippsland (Churchill) International: $100,000 No
  • Full-time : 4 years
Mount Helen (Ballarat) International: $100,000 No
  • Full-time : 4 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện