Federation University Australia | Brisbane

Federation University Australia | Brisbane

Gia nhập ngôi trường đại học nơi chung tay giúp bạn thành công. Tại Đại học Liên bang Úc | Brisbane, chúng tôi cùng chung tay giúp bạn đạt được khát khao của mình. Chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ 1-kèm-1, sĩ số lớp học ít hơn và đảm bảo được thực tập đúng ngành sau khi tốt nghiệp*, nhờ đó đảm bảo kết quả đầu ra và khả năng thành công cao hơn.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện