Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00103D

Federation Business School’s undergraduates complete a common first year by studying foundation business courses in Management, Marketing, Creativity and Innovation, Accounting and Finance, Economics, Statistics, and Law. After the first year, you will have the flexibility to switch to any undergraduate degree at Federation Business School. From the second year, you will choose a major stream of study (specialisation) in Management, Marketing or Banking and Finance. You will also select interdisciplinary electives such as Information Technology, Psychology, Sociology, Environmental Science and/or Outdoor Studies, depending on your interests.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Berwick International: $78,900 No
  • Full-time : 3 years
Gippsland (Churchill) International: $78,900 Yes
  • Full-time : 3 years
Mount Helen (Ballarat) International: $78,900 No
  • Full-time : 3 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện