Bachelor of Professional Accounting

Federation University Australia | Brisbane

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00103D

This comprehensive course is designed for people with an aptitude for numbers and desire to forge a professionalaccounting career. You will have the opportunity to undertake a practical placement, internship or project, making you more employable in the marketplace. Recognised by CPA Australia, Chartered Accountants Australia and New Zealand.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Berwick International: $78,900 No
  • Full-time : 3 years
Gippsland (Churchill) International: $78,900 No
  • Full-time : 3 years
Mount Helen (Ballarat) International: $78,900 No
  • Full-time : 3 years
Online International: $78,900 No
  • Online/Off-campus : 3 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện