Chứng chỉ sau đại học Quản lý quy trình kinh doanh

Queensland University of Technology (QUT)

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00213J

Chứng chỉ sau đại học về quản lý quy trình kinh doanh (BPM) đã được hình thành cụ thể để đáp ứng nhu cầu thể hiện của các chuyên gia trong ngành. Nó sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức để quản lý hiệu quả các quy trình kinh doanh trong các tổ chức, để vận hành chiến lược kinh doanh và tăng hiệu suất kinh doanh.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này
You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện