Chứng chỉ sau đại học về Kế hoạch Tài chính

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này đã được thiết kế, như một phần của một bộ chương trình lập kế hoạch tài chính, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và nhu cầu ngành về đào tạo chuyên môn về lập kế hoạch tài chính. Chương trình cung cấp cho các chuyên gia và các học viên ngành công nghiệp cơ hội để phát triển kiến thức và kỹ năng trong thị trường tài chính, sản phẩm tài chính, lập kế hoạch tài chính, luật thuế và các chiến lược rất cần thiết cho quản lý tài chính cá nhân.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $24,620 Yes

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện