Giấy chứng nhận sau đại học về thuế

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này là một con đường tuyệt vời để Thạc sĩ Thuế cho những người không đáp ứng yêu cầu nhập học của nó. Nó cũng thích hợp cho các chuyên gia thuế và các học viên muốn đạt được kiến thức thuế bổ sung và kỹ năng chuyên môn nâng cao với một chương trình ngắn.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $24,620 No
  • Full-time : 0.5 years
  • Part-time : 1 year

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện