Cử nhân âm nhạc/Thương mại

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Đại học
CRICOS: 00098G

Bằng kép này tạo cơ hội cho sinh viên phát triển các kỹ năng học tập và chuyên môn về trình diễn, sáng tác và âm nhạc cũng như cơ hội lựa chọn một chuyên ngành từ Cử nhân Thương mại để bổ sung cho sự nghiệp âm nhạc của họ.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện