Thạc sĩ phân tích tài chính

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Đây là một chương trình sau đại học chuyên cung cấp một loạt các khóa học về kế toán và tài chính. Điều này cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng trong chiến lược, phân tích rủi ro và quản lý, định giá, và phát triển và quản lý dự án. Bằng cấp này mở rộng kiến thức hiện có của sinh viên để tiếp tục lựa chọn nghề nghiệp của họ trong phân tích đầu tư, quản lý quỹ và hầu hết các nghề nghiệp liên quan đến phân tích kinh doanh.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $49,240 No

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện