Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình chuyên môn này cung cấp cho các cố vấn thuế và chuyên gia thuế với nền tảng vững chắc về thuế và các yêu cầu tuân thủ để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng của họ tại Úc. Chương trình nhằm mục đích phát triển một cơ sở kiến thức thuế nâng cao và các kỹ năng chuyên môn nâng cao về thuế, thuế áp dụng, thuế quốc tế, quản lý doanh thu hoặc thuế và lập kế hoạch tài chính.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $49,240 Yes
  • Full-time : 1 year
  • Part-time : 2 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện