Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật

University of Technology Sydney

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00099F

Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật (MEM) là cơ hội để các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và các chuyên gia phi kỹ thuật xây dựng và kéo dài kỹ năng quản lý của họ và tích hợp kiến thức kinh doanh và kỹ thuật của họ. MEM đã được thiết kế đặc biệt để nhấn mạnh giao diện giữa kỹ thuật, công nghệ và quản lý. Việc tích hợp các khóa học được thiết kế cẩn thận và một dự án độc lập mang đến cho sinh viên tốt nghiệp hiểu rõ bối cảnh chuyên môn, xã hội và môi trường và đã phát triển một loạt các khả năng quản lý và kỹ thuật để đáp ứng với nó.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện