CQukỷ niệm Việt Nam

CQuAndity Australia có một trong những dấu chân lớn nhất của bất kỳ trường đại học nào ở Úc, tự hào cung cấp nhiều bằng cấp TAFE và đại học với các con đường liền mạch giữa các khóa học ngắn hạn, chứng chỉ và bằng cấp, cho đến các bằng đại học, sau đại học và nghiên cứu cao hơn. Sinh viên có thể lựa chọn từ một loạt các khóa học từ các lĩnh vực bao gồm y tế đồng minh, kinh doanh và kế toán, nghệ thuật sáng tạo, biểu diễn và thị giác, truyền thông kỹ thuật số, truyền thông và nghệ thuật, luật pháp, tội phạm học và công lý, giáo dục, giảng dạy và chăm sóc trẻ em, kỹ thuật, môi trường xây dựng, và hàng không, tiếng Anh và con đường nghiên cứu, hệ thống thông tin và công nghệ, điều dưỡng, paramedicine và sức khỏe, tâm lý học, công tác xã hội và dịch vụ cộng đồng, khoa học, môi trường và nông nghiệp, ngành dịch vụ, ngành nghề, và khoa học giao thông và an toàn. CQUYĐỨC cũng cung cấp đào tạo cho học viên và học viên, và các khóa học cụ thể trong ngành. Sinh viên có thể học tại một trong nhiều địa điểm của chúng tôi hoặc trực tuyến và được hưởng lợi từ sự hỗ trợ liên tục và sự linh hoạt để học tập ở đâu và cách thức phù hợp với bạn. Các khóa học của CQudate được thiết kế cùng với ngành công nghiệp, để chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cập nhật trong thế giới thực.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện