Thạc sĩ Khoa học Toán học

Federation University Australia | Brisbane

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00103D

Chương trình Thạc sĩ nghiên cứu này nhìn thấy các ứng viên làm việc với một Giám sát trưởng, được bổ nhiệm bởi Ủy ban phụ Nghiên cứu Cao cấp cấp, với sự chấp thuận của Trường. Tối thiểu 1,5 năm và tối đa là 2 năm (tương đương toàn thời gian), mức độ này được trao trên cơ sở một luận án được kiểm tra vĩnh viễn khoảng 40.000 từ.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện