Federation University Australia

Federation University Australia

Tại Đại học Federation Australia, chúng tôi được định hướng để tạo ra sự khác biệt thực sự - cho cuộc sống của mỗi sinh viên theo học với chúng tôi và cho các cộng đồng mà chúng tôi giúp xây dựng và là một phần của nó. Với lịch sử đáng tự hào kéo dài 150 năm, chúng tôi nổi tiếng về khả năng hỗ trợ sinh viên xuất sắc, chất lượng giảng dạy cao và kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Khuôn viênĐịa chỉ nhà
Berwick 100 Clyde Road Berwick Victoria 3806
Brisbane Level 5-7, 333 Ann Street Brisbane Queensland 4000
Camp Street (Ballarat) Camp Street Ballarat Victoria 3350
Gippsland (Churchill) Northways Road Churchill Victoria 3842
Mount Helen (Ballarat) University Drive Mount Helen Ballarat Victoria 3350
Mount Rowan (Rural Science) Rose Hill Road Mount Rowan Victoria 3352
Online Victoria
SMB (Ballarat) Lydiard Street South Ballarat Victoria 3350
Wendouree (Rural Science) Gillies Street Wendouree Victoria 3350
Wimmera (Horsham) Baillie Street Horsham Victoria 3400
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện