Graduate Certificate of Human Resource Management

Swinburne University of Technology

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00111D

Learn how to effectively manage and optimise a workforce with the Graduate Certificate of Human Resource Management. Study employee relations, workplace diversity and inclusion, and develop the core capabilities required to lead people effectively in a rapidly changing business environment with this professionally accredited course.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Hawthorn International: $22,170 No
  • Full-time : 6 months
Hawthorn International: $22,170 No
  • Full-time : 6 months

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện