Đại học Torrens Úc

Đại học Torrens Úc là một phần của Laureate International Universities, một mạng lưới quốc tế hàng đầu của các tổ chức giáo dục đại học bao gồm 70 trường đại học trên 25 quốc gia. Đại học Torrens Úc kết hợp các trường trong kinh doanh, thiết kế, y tế công cộng, khách sạn, quản lý dự án, giáo dục và quản lý thể thao. kiểm tra

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện