Chứng chỉ sau đại học về tác động xã hội

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này tập trung vào việc xây dựng năng lực chuyên môn của các nhà quản lý xã hội và doanh nhân trong tương lai trên các lĩnh vực doanh nghiệp, chính phủ và thứ ba (phi lợi nhuận), nâng cao năng lực của họ để lãnh đạo các tổ chức bằng cách tạo ra giá trị xã hội và môi trường và hoạt động trong một lĩnh vực xuyên ngành thay đổi cảnh quan xã hội nơi mà sự năng động của thị trường cũng là hướng vào đổi mới xã hội.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $24,620 Yes

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện