Chứng chỉ sau đại học ngành Khoa học Môi trường

University of South Australia

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00121B

Chương trình chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp trong một loạt các cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên và các ngành công nghiệp.

Thông tin học tập

Khuôn viên Lệ phí Nhập học giữa năm Tham dự
Mawson Lakes International: $17,400 No
  • Online/Off-campus
  • Flexible Delivery
  • Full-time
  • Part-time

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện