Diploma of Information Technology (Higher Education)

Federation University Australia | Brisbane

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Vocational Education and Training (VET)
CRICOS: 00103D

For guaranteed entry into the second year of the Bachelor of Information Technology and higher education, complete our Diploma of Information Technology (Higher Education) an array of IT skills, with a focus on the fundamentals of software development, problem solving, networking and security. You’ll also benefit from smaller class sizes in this Diploma and more one on one time with teachers.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Berwick International: $26,350 Yes
  • Full-time : 1 year
Mount Helen (Ballarat) International: $26,350 Yes
  • Full-time : 1 year

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện