Graduate Certificate in Health (Mental Health Nursing)

Federation University Australia | Brisbane

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00103D

This course is a specialist postgraduate qualification available to successful nursing graduates, focusing on developing a deep understanding of the theory and clinical practice relationship. Created in response to the growing demand for specialist nurses with expertise in mental health, the curriculum explores contemporary developments and debates, and offers the opportunity to undertake supervision and mentorship in a clinical environment, providing an opportunity to apply your skills at an advanced level.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Online International: $24,150 Yes
  • Part-time : 1 year
  • Online/Off-campus : 1 year

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện