University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

Tại UTS, điều làm nên sự khác biệt là chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn cầu đối với giáo dục, trong đó lấy sự đổi mới làm cốt lõi trong hoạt động giảng dạy. Hơn nữa, chúng tôi là một trường đại học cho thế giới thực. Tất cả các khóa học của chúng tôi được liên kết chặt chẽ với nhu cầu của ngành, vì vậy những gì bạn học sẽ giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Course fees at University of Technology Sydney

CourseFee
Graduate Certificate in Applied Linguistics and TESOL $9,480.00
Graduate Certificate in Australian Law $25,830.00
Graduate Certificate in Business Administration $16,608.00
Graduate Certificate in Business and Technology $18,672.00
Graduate Certificate in Commercialisation $17,376.00
Graduate Certificate in Development Assessment $11,568.00
Graduate Certificate in Dispute Resolution $20,232.00
Graduate Certificate in Editing and Publishing $9,864.00
Graduate Certificate in Engineering $15,888.00
Graduate Certificate in Engineering Management $16,968.00
Graduate Certificate in Engineering Studies $15,888.00
Graduate Certificate in Entrepreneurship $26,064.00
Graduate Certificate in Environmental Engineering Management $15,888.00
Graduate Certificate in Event Management $14,112.00
Graduate Certificate in Executive Business Administration $20,774.00
Graduate Certificate in Executive Business Administration (Global) $20,664.00
Graduate Certificate in Finance $17,376.00
Graduate Certificate in Financial Analysis $17,376.00
Graduate Certificate in Higher Education - Teaching and Learning $8,592.00
Graduate Certificate in Human Resource Management $16,968.00
Graduate Certificate in Information Technology $15,888.00
Graduate Certificate in Information Technology Project Management $15,600.00
Graduate Certificate in Information Technology Studies $15,888.00
Graduate Certificate in Intellectual Property $20,952.00
Graduate Certificate in Internetworking $17,376.00
Graduate Certificate in Local Government Leadership $11,568.00
Graduate Certificate in Management $16,608.00
Graduate Certificate in Marketing $16,968.00
Graduate Certificate in Mathematics $14,688.00
Graduate Certificate in Media Arts and Production $13,296.00
Graduate Certificate in Not-for-Profit and Social Enterprise Management $13,056.00
Graduate Certificate in Professional Accounting $16,968.00
Graduate Certificate in Professional Legal Practice $12,552.00
Graduate Certificate in Professional Legal Practice / Juris Doctor $20,650.00
Graduate Certificate in Project Management $15,888.00
Graduate Certificate in Project Risk Management $15,888.00
Graduate Certificate in Property and Planning $15,888.00
Graduate Certificate in Public Sector Innovation $15,888.00
Graduate Certificate in Restructuring and Turnaround $20,952.00
Graduate Certificate in Science $14,688.00
Graduate Certificate in Sport Management $14,112.00
Graduate Certificate in Strategic Supply Chain Management $16,608.00
Graduate Certificate in Trade Mark Law and Practice $20,952.00
Graduate Certificate in Venture Acceleration $26,064.00
Graduate Diploma of Advanced Journalism $25,104.00
Graduate Diploma of Applied Linguistics and TESOL $18,960.00
Graduate Diploma of Australian Law $41,328.00
Graduate Diploma of Business Administration $33,216.00
Graduate Diploma of Communication Management $19,728.00
Graduate Diploma of Creative Writing $19,728.00
Graduate Diploma of Digital Information Management $19,728.00
Graduate Diploma of Event Management $28,224.00
Graduate Diploma of Finance $34,752.00
Graduate Diploma of Financial Analysis $34,752.00
Graduate Diploma of Human Resource Management $33,216.00
Graduate Diploma of Integrated Communication $19,728.00
Graduate Diploma of Intellectual Property $31,428.00
Graduate Diploma of Legal Studies $41,328.00
Graduate Diploma of Local Government Management $23,136.00
Graduate Diploma of Management $33,216.00
Graduate Diploma of Marketing $33,936.00
Graduate Diploma of Media Arts and Production $26,592.00
Graduate Diploma of Not-for-Profit and Social Enterprise Management $26,592.00
Graduate Diploma of Planning $31,776.00
Graduate Diploma of Property Development $31,776.00
Graduate Diploma of Public Relations $19,728.00
Graduate Diploma of Sport Management $28,224.00
Graduate Diploma of Sports Media $22,272.00
Graduate Diploma of Strategic Supply Chain Management $33,216.00
Master of Advanced Journalism $37,656.00
Master of Animation and Visualisation $53,640.00
Master of Applied Linguistics and TESOL $28,440.00
Master of Architecture $66,432.00
Master of Arts - Creative Writing $29,592.00
Master of Business Administration $66,432.00
Master of Business Administration (Executive) $76,704.00
Master of Business Administration / Juris Doctor $165,312.00
Master of Business Administration in Entrepreneurship $52,128.00
Master of Business and Technology $56,016.00
Master of Design $47,664.00
Master of Digital Information Management $29,592.00
Master of Dispute Resolution $40,464.00
Master of Education - Learning and Leadership $31,464.00
Master of Engineering $39,720.00
Master of Engineering (Advanced) $63,552.00
Master of Engineering (Extension) $63,552.00
Master of Engineering Management $34,416.00
Master of Engineering Management / Master of Business Administration $67,872.00
Master of Environmental Engineering Management $47,664.00
Master of Event Management $42,336.00
Master of Finance $52,128.00
Master of Finance (Extension) $69,504.00
Master of Financial Analysis $52,128.00
Master of Human Resource Management $49,824.00
Master of Human Resource Management (Extension) $66,432.00
Master of Information Technology $63,552.00
Master of Information Technology (Advanced) $63,552.00
Master of Information Technology (Extension) $63,552.00
Master of Intellectual Property $41,904.00
Master of Landscape Architecture $66,432.00
Master of Laws $37,344.00
Master of Legal Studies $82,656.00
Master of Local Government $34,704.00
Master of Management $49,824.00
Master of Management (Extension) $66,432.00
Master of Marketing $50,904.00
Master of Marketing (Extension) $67,872.00
Master of Not-for-Profit and Social Enterprise Management $39,168.00
Master of Planning $47,664.00
Master of Professional Accounting $50,904.00
Master of Professional Accounting (Extension) $67,872.00
Master of Professional Engineering $63,552.00
Master of Project Management $47,664.00
Master of Property Development $47,664.00
Master of Property Development and Investment $67,872.00
Master of Property Development and Planning $63,552.00
Master of Property Development and Project Management $63,552.00
Master of Quantitative Finance $60,696.00
Master of Real Estate Investment $50,904.00
Master of Science $44,064.00
Master of Science - Internetworking $52,128.00
Master of Science (Extension) $69,504.00
Master of Sport Management $42,336.00
Master of Strategic Supply Chain Management $49,824.00
Master of Strategic Supply Chain Management (Extension) $66,432.00
Juris Doctor $123,984.00
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện