Bằng tốt nghiệp cao cấp về quản lý - Nguồn nhân lực

Federation University Australia | Brisbane

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Trước bằng cấp
CRICOS: 00103D

Bằng cấp này là một phần của Gói Đào tạo Dịch vụ Kinh doanh. Nó phù hợp với những cá nhân muốn cung cấp lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược trong các hoạt động nguồn nhân lực của một tổ chức. Các học viên sẽ xây dựng dựa trên kỹ năng của mình để phân tích, thiết kế và thực hiện các đánh giá bằng các năng lực kỹ thuật, sáng tạo, khái niệm hoặc quản lý đa dạng. Bằng cấp này sẽ chuẩn bị cho những người tham gia giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả nhóm và về hiệu suất tổng thể của chức năng nguồn nhân lực của một tổ chức.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện