RMIT University

RMIT University

Học viện cấp ba lớn nhất ở Úc, RMIT là một trường đại học kỹ thuật và thiết kế toàn cầu. Với một danh tiếng quốc tế về sự ưu tú trong giáo dục thực tiễn và lãnh vực nghiên cứu thiên về kết quả, RMIT đào tạo ra một số sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc nhất trên toàn cầu.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện