The University of Queensland

The University of Queensland

Được xếp hạng trong top 51 đại học hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS, Đại học Queensland (UQ) là một trong những tổ chức giáo dục đại học và sau đại học tốt nhất của Úc với:

  • nhiều giải thưởng giảng dạy xuất sắc hơn bất kỳ đại học nào khác của Úc
  • chọn lựa chương trình đặc biệt từ rất nhiều lĩnh vực học tập ở bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu cao hơn
  • cơ hội cho sinh viên thu được kinh nghiệm thực tế và có kết nối quý báu với các nhà tuyển dụng tương lai thông qua việc thực tập và sắp xếp việc làm
Khuôn viênĐịa chỉ nhà
Brisbane City 293 Queen St Brisbane Queensland 4000
Gatton The University of Queensland Gatton Campus Gatton Queensland 4343
Herston Herston Road Herston Queensland 4006
Online Campus Queensland
Pharmacy Aust Cntr Excellence Level 4/20 Cornwall St Woolloongabba Queensland 4102
St Lucia The University of Queensland Uni Of Queensland Queensland 4072
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện