University of Canberra

University of Canberra

Trường Đại Học Canberra (UC) chuẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp có được những sự nghiệp thành đạt ở Úc Đại Lợi và trên quốc tế. Với trên 12.500 sinh viên, bao gồm 2500 sinh viên du học từ trên 100 quốc gia khắp thế giới, trọng tâm của Trường Đại Học này được đặt trên việc chuẩn bị chuyên môn cho những nghề nghiệp chuyên môn.

Khuôn viênĐịa chỉ nhà
Canberra University Drive Bruce Australian Capital Territory 2617
Sydney Hills 72-74 Cecil Ave Castle Hill 2154
TAFE NSW NSI - St Leonards 213 Pacific Highway St Leonards New South Wales 2065
TAFE QLD Brisbane - Mount Gravatt 1030 Cavendish Road Mount Gravatt Queensland 4122
TAFE QLD Brisbane - South Bank 66 Ernest Street South Brisbane Queensland 4101
TAFE QLD East Coast - Nambour 91 Windsor Road Nambour Queensland 4560
TAFE QLD Gold Coast - Coomera 198 Foxwell Road Coomera Queensland 4209
TAFE QLD North - Townsville Cnr Hugh Street & Fulham Road Pimlico Townsville Queensland 4810
UC College, Bruce Anzac Pde Kensington New South Wales 2033
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện