University of Canberra

University of Canberra

Trường Đại Học Canberra (UC) chuẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp có được những sự nghiệp thành đạt ở Úc Đại Lợi và trên quốc tế. Với trên 12.500 sinh viên, bao gồm 2500 sinh viên du học từ trên 100 quốc gia khắp thế giới, trọng tâm của Trường Đại Học này được đặt trên việc chuẩn bị chuyên môn cho những nghề nghiệp chuyên môn.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện